Wie zijn wij?

De VZW Sint-Jacobswijk verenigt bewoners en handelaars die zich samen op vrijwillige basis inzetten voor onze wijk. Onze vereniging is zowel een buurtcomité als een handelaarsvereniging. Want samen staan we sterk!  Wij hebben twee grote doelen voor ogen: onze wijk nog aantrekkelijker maken en zorgen voor nog meer verbinding. Wij brengen jaarlijks uitgebreid verslag uit over onze acties. Volg ons!

Wij informeren geregeld het stadsbestuur over de verzuchtingen van bewoners en van handelaars. Daarbij proberen we zoveel mogelijk constructieve voorstellen te formuleren en projecten aan te brengen om onze wijk te verfraaien.

Het Charter van de Sint-Jacobswijk legt 12 prioriteiten vast die wij hierbij nastreven.

Wil je graag meer weten over hoe onze Vereniging door de jaren heen haar steentje heeft bijgedragen tot de evolutie van de Sint-Jacobswijk? Hier vind je een prachtig geïllustreerd relaas van de oude en meer recente geschiedenis van onze wijk (auteur: Yvan Vandenbergh).

Wij publiceren wekelijks de tweetalige St Jac Newsletter.  We organiseren ook wijkvergaderingen en het jaarlijkse  buurtfeest. Dit zijn ideale gelegenheden om je buren te leren kennen en om van gedachten te wisselen met het Stadsbestuur. Onze Vereniging heeft ook een zeer actieve FacebookpaginaVolg ons!